Projekt „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 15,5 mln zł. Projekt będzie realizowany na terenie trzech gmin: Brzostek, Czarna, Pilzno. "

Zakończono montaż instalacji fotowoltaicznych 

W Gmach Brzostek i Czarna zakończono montaż instalacji fotowoltaicznych realizowanych w ramach Projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji „projektu parasolowego” zamontowanych zostało na budynkach mieszkalnych 392 instalacje fotowoltaiczne w tym: 50 instalacji w Gminie Brzostek oraz 342 instalacje w Gminie Czarna.
Celem projektu było zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych.

     


• Informacja własna • listopad 2018 •

Podpisanie Umowy na wykonywanie instalacji kolektorów słonecznych 

W dniu 12.07.2018r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została z przedstawicielem firmy Sanito Sp. z o.o. z Warszawy Umowa na realizację instalacji kolektorów słonecznych w ramach Projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie, dostawę niezbędnych urządzeń i materiałów, montaż  i uruchomienie  746 instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych .

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisała Ewa Gołębiowska, Burmistrz Pilzna, natomiast Wykonawcę reprezentował  Piotr Jacewicz.
Wartość przedmiotu umowy to 7 994 604,00 zł brutto


• Informacja własna • lipiec 2018 •

Podpisanie Umowy na wykonywanie instalacji fotowoltaicznych

W dniu 05.07.2018r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została z przedstawicielem firmy HYMON ENERGY z Tarnowa Umowa na realizację instalacji fotowoltaicznych w domach prywatnych, w ramach Projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.
Inwestycja obejmuje zaprojektowanie, dostawę niezbędnych urządzeń i materiałów, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji fotowoltaicznych.


Umowę w imieniu Zamawiającego podpisała Ewa Gołębiowska, Burmistrz Pilzna, natomiast Wykonawcę reprezentował  Jacek Strzesak.

Wartość przedmiotu umowy to 6 859 398,71 zł brutto.


• Informacja własna • lipiec 2018 •

Podpisano Umowę na dofinansowanie projektu

W dniu 20.10.2017r. w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 15,5 mln zł. Projekt będzie realizowany na terenie trzech gmin: Brzostek, Czarna, Pilzno

• Informacja własna • październik 2017 •