Projekt „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu 15,4 mln zł. Projekt będzie realizowany na terenie 8 gmin: Brzyska, Dębowiec, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec.

Zakończono roboty w ramach projektu

W ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w budynkach mieszkalnych wykonano:

 

  • w Gminie Brzyska - 82 instalacje kolektorów słonecznych oraz 69 instalacji fotowoltaicznych,

  • w Gminie Dębowiec - 96 instalacji kolektorów słonecznych oraz 45 instalacji fotowoltaicznych,

  • w Gminie Jodłowa - 159 instalacji kolektorów słonecznych,

  • w Gminie Kołaczyce - 93 instalacje kolektorów słonecznych oraz 51 instalacji fotowoltaicznych,

  • w Gminie Krempna  - 18 instalacji kolektorów słonecznych oraz 87 instalacji fotowoltaicznych,

  • w Gminie Osiek Jasielski – 87 instalacji kolektorów słonecznych, 41 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 instalacje powietrznych  pomp ciepła do c.w.u.,

  • w Gminie Skołyszyn -  95 instalacji kolektorów słonecznych, 45 instalacji fotowoltaicznych,
    3 instalacje powietrznych pomp ciepła do c.w.u.  oraz 2 instalacje kotłów na biomasę,

  • w Gminie Tarnowiec - 137 instalacji fotowoltaicznych.

Celem projektu było zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych.

 

• Informacja własna • listopad 2018 •

Informacja dla beneficjentów o wykonawcy instalacji fotowoltaicznych

Wykonawcą instalacji fotowoltaicznych jest:


Firma: HYMON ENERGY Sp. z o.o.
ul. Dojazd 16 A
33-100 Tarnów

Biuro: ul. Bednarska 6, 38-200 Jasło

Osoba do kontaktów z mieszkańcami:

Patryk Strzesak
tel. 507 576 192
email: p.strzesak@hymon.pl


• Informacja własna • czerwiec 2018 •

Informacja dla beneficjentów o wykonawcy kolektorów słonecznych

Wykonawcą instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę jest:

 

Firma: INERGIS S.A.
ul. Kisielewskiego 18/28 B
42-215 Częstochowa

Biuro: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło

godziny pracy: 7.30-15.30

Osoba do kontaktów z mieszkańcami:
inżynier kontraktu Sebastian Błaszczyk
tel. 508 271 670
email: s.blaszczyk@inergis.pl


• Informacja własna • czerwiec 2018 •

Podpisanie umowy na wykonywanie instalacji fotowoltaicznych 

W dniu 14.06.2018r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została z przedstawicielem firmy HYMON ENERGY z Tarnowa Umowa na realizację instalacji fotowoltaicznych w domach prywatnych, w ramach Projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.
Inwestycja obejmuje zaprojektowanie, dostawę niezbędnych urządzeń i materiałów, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji fotowoltaicznych .

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę reprezentował  Damian Krzaczek.

Wartość przedmiotu umowy to 7 674 459,56 zł brutto.

• Informacja własna • czerwiec 2018 •

Podpisanie umowy na wykonywanie instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę 


W dniu 14.06.2018r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została z przedstawicielem firmy INERGIS  S.A. z Częstochowy Umowa na realizację instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w domach prywatnych w ramach Projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie, dostawę niezbędnych urządzeń i materiałów, montaż  i uruchomienie kompletnych instalacji odnawialnych źródeł energii.

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę reprezentował  Grzegorz Mękarski.

Wartość przedmiotu umowy to 7 321 295,79 zł brutto.

• Informacja własna • czerwiec 2018 •

Podpisano Umowę na wykonanie usługi Inspektora Nadzoru Projektu


W dniu 16.02.2018r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została z przedstawicielem firmy Bico Group z Warszawy Umowa na świadczenie przez Wykonawcę usług Inspektora Nadzoru dla Projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę reprezentował  Tomasz Przybylski.
Wartość usługi to 146 914,16 zł brutto.


• Informacja własna • luty 2018 •

Podpisano Umowę na dofinansowanie projektu

W dniu 31.10.2017r. w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 15,4 mln zł. Projekt będzie realizowany na terenie 8 gmin: Brzyska, Dębowiec, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec.


• Informacja własna • listopad 2017 •