Gmina Osiek Jasielski - Zakres projektu

W ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na budynkach mieszkalnych, na terenie gminy Osiek Jasielski wybudowanych zastanie:

 

  • 99 instalacji kolektorów słonecznych  z 2 lub 3 kolektorami i zasobnikami odpowiednio: 300, 350 i 500 l
    (w zależności od ilości mieszkańców),

  • 41 instalacji fotowoltaicznych  o mocy od 3 do 4 kW,

  • 2 instalacje powietrznych  pomp ciepła do c.w.u.