Gmina Tarnowiec - Zakres projektu

W ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na budynkach mieszkalnych, na terenie gminy Tarnowiec wybudowanych zastanie 137 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW.