Instalacje odnawialnych źródeł energii - 8 gmin - o projekcie

 

Projekt
„Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Projekt "parasolowy" dotyczy budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Brzyska, Dębowiec, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn oraz Tarnowiec.


W ramach projektu planowane jest wykonanie łącznie 1112 instalacji w tym:
- 628 instalacji kolektorów słonecznych z 2 lub 3 kolektorami i zasobnikami odpowiednio: 300, 350 i 500 l (w zależności od ilości mieszkańców),
- 475 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3 do 5 kW
- 5 instalacji powietrznych pomp ciepła do c.w.u.,
- 4 instalacje kotłów na biomasę,.


Koszty realizacji projektu

Całkowita wartość projektu 15,4 mln zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne  14,2 mln zł

Dofinansowanie ze środków europejskich

Funduszu Rozwoju Regionalnego 9,9 mln zł


Celem projektu jest m.in. zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych

Zakres realizowany w poszczególnych gminach


GMINA BRZYSKA
W ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na budynkach mieszkalnych, na terenie gminy Brzyska wybudowanych zastanie:

-  70 instalacji kolektorów słonecznych z 2 lub 3 kolektorami i zasobnikami odpowiednio: 300, 350 i 500 l (w zależności od ilości mieszkańców)
-  69 instalacji fotowoltaicznych  o mocy od 3 do 4 kW

GMINA DĘBOWIEC
W ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na budynkach mieszkalnych, na terenie gminy Dębowiec wybudowanych zastanie:

-  98 instalacji kolektorów słonecznych z 2 lub 3 kolektorami i zasobnikami odpowiednio: 300, 350 i 500 l (w zależności od ilości mieszkańców)
-  45 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW

GMINA JODŁOWA
W ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na budynkach mieszkalnych, na terenie gminy Jodłowa wybudowanych zastanie:

-  151 instalacji kolektorów słonecznych z 2 lub 3 kolektorami i zasobnikami odpowiednio: 300, 350 i 500 l (w zależności od ilości mieszkańców)


GMINA KOŁACZYCE
W ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na budynkach mieszkalnych, na terenie gminy Kołaczyce wybudowanych zastanie:

-  93 instalacje kolektorów słonecznych z 2 lub 3 kolektorami i zasobnikami odpowiednio: 300, 350 i 500 l (w zależności od ilości mieszkańców)
-  51 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW

GMINA KREMPNA
W ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na budynkach mieszkalnych, na terenie gminy Krempna wybudowanych zastanie:

-  22 instalacje kolektorów słonecznych z 2 lub 3 kolektorami i zasobnikami odpowiednio: 300, 350 i 500 l (w zależności od ilości mieszkańców)
-  87 instalacji fotowoltaicznych  o mocy 3 do 5 kW
- 2 instalacje kotłów na biomasę  

GMINA OSIEK JASIELSKI
W ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na budynkach mieszkalnych, na terenie gminy Osiek Jasielski wybudowanych zastanie:

-  99 instalacji kolektorów słonecznych  z 2 lub 3 kolektorami i zasobnikami odpowiednio: 300, 350 i 500 l (w zależności od ilości mieszkańców)
-  41 instalacji fotowoltaicznych  o mocy od 3 do 4 kW
- 2 instalacje powietrznych  pomp ciepła do c.w.u.

GMINA SKOŁYSZYN
W ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na budynkach mieszkalnych, na terenie gminy Skołyszyn wybudowanych zastanie:

-  95 instalacji kolektorów słonecznych  z 2 lub 3 kolektorami i zasobnikami odpowiednio: 300, 350 i 500 l (w zależności od ilości mieszkańców)
-  45 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW,
- 3 instalacje powietrznych pomp ciepła do c.w.u. 
- 2 instalacje kotłów na biomasę

 

GMINA TARNOWIEC
W ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na budynkach mieszkalnych, na terenie gminy Tarnowiec wybudowanych zastanie:
-  137 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW

Jednostka realizująca projekt

ADRES

Godziny pracy

Adres do korespondencji: ul. Konopnickiej 82 • 38–200 JASŁO
Siedziba: ul. Towarowa 29 • 38–200 JASŁO (mapka dojazdu)
tel. 13- 4437020, fax. 13- 4437023

e-mail: jrp@wisloka.pl.

poniedziałek
7.30-15.30
wtorek
7.30-15.30
środa
7.30-15.30
czwartek
7.30-15.30
piątek
7.30-15.30

 

Kierownik projektów 13  443 70 22
Zespół ds. Technicznych: 13  443 70 22
Zespół ds. Ekonomicznych: 13  443 70 26
Zespół ds. Administracyjno–Prawnych: 13  443 70 27